Cesmedziev 1997. Thymelaea bulgarica sp. nova and related species.

Cesmedziev, I.V. 1997. Thymelaea bulgarica sp. nova (Thymelaeaceae) and related species Bocconea 5:607-611 – ISSN 1120-4060 Abstract: Thymelaea bulgarica, a new species from S.Bulgaria, is described. Morphological, chorological, anatomical, and […]

 

Delipavlov D. 1999. Genus Avena in the flora of Bulgaria

Delipavlov D. 1999. Genus Avena L. (Oats) in the flora of Bulgaria Thaiszia – J.Bot. Kosice, 9: 19-26. – ISSN 1210-0420 Abstract: The author studies genus Avena L. (Oats) in […]

 

Определител на растенията в България

купетеДелипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003 (2011). под научната редакция на проф. д-р Д.Делипавлов и проф. д.б.н. И.Чешмеджиев Определител на растенията в България (Трето преработено […]

 

Stoyanov 2005. Floristic materials and critical notes on the genus Orobanche subgen. Phelipanche

PDF Stoyanov, K. 2005. Floristic materials and critical notes on the genus Orobanche subgen. Phelipanche in Bulgaria Flora Mediterranea, 15: 461-476. – ISSN 1120-4052. Abstract: New specimen collections of the […]

 

Узунджалиева, 2005. Биосистематично проучване на род Crocus в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК. Катя Спасова Узунджалиева Биосистематично проучване на род Crocus L. (Минзухар) в България дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор" научен ръководител: […]

 

Райчева. 2009. Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex, Polygonaceae) в България

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Цветанка Георгиева Райчева Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex L. Polygonaceae Juss.) в България шифър 01.06.03 дисертация за присъждане на […]

 

Стоянов, К. 2009. Биосисематично проучване на Orobanchaceae в България

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Кирил Христов Стоянов Биосистематично проучване на сем. Orobanchaceae Vent. (Воловодецови) в България научна специалност 01.06.03 – Ботаника дисертация за присъждане […]

 

Стоянов, Христева & Декалска. 2015. Род Phelipanche в България. Хорология и гостоприемници.

PDF Стоянов К., Христева Цв. & Декалска Т. 2015. Род Phelipanche (синя китка) в България. Хорология и гостоприемници. Dizma print. Пловдив. Книгата е безплатна.Ако желаете, можете да изпратите дарение. не […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти