група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/

Екология Около 8% от доминиращата растителност на земята Пионерни по скали, бедни почви, кора на дървета, мъх … Покриват обширни територии в северните райони, основна храна за елени и насекоми Фосили от Южен Китай, от около 600 млн. г. Характеристика Комплексни симбионтни организми – съставени от фикобионт (водорасло или цианея) и микобионт (гъба) [w] Когато […]

 

Надцарство Prokaryota /Прокариоти/

Състои се от две филогенетично отдалечени царства: Archaea[w] и Bacteria[w]. Фотосинтезиращи представители са известни само от второто. Царство Bacteria /Бактерии/ Бактериална хромозома (нуклеоид)[w] Клетъчна стена от пептидогликан (муреин) [w] Полизахаридна слизеста капсула [w] Липсват вътрешни мембрани, ядро, пластиди, митоходрии и цитоскелет Разнообразие в биологията и местообитанията Анаеробни[w] и аеробни[w]. Автотрофи и хетеротрофи[w]. Ендосимбионтен произход[w] на […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти