Надцарство Prokaryota /Прокариоти/

Състои се от две филогенетично отдалечени царства: Archaea[w] и Bacteria[w]. Фотосинтезиращи представители са известни само от второто. Царство Bacteria /Бактерии/ Бактериална хромозома (нуклеоид)[w] Клетъчна стена от пептидогликан (муреин) [w] Полизахаридна слизеста капсула [w] Липсват вътрешни мембрани, ядро, пластиди, митоходрии и цитоскелет Разнообразие в биологията и местообитанията Анаеробни[w] и аеробни[w]. Автотрофи и хетеротрофи[w]. Ендосимбионтен произход[w] на […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти