Семейство Araceae /Змиярникови/

 • Вероятен произход: от подобни на палмите предшественици
 • Сухоземни, блатни, рядко водни треви, с клубени или коренища, дървовидни (без вторично надебеляване), лиани или епифити
 • Най-голямо видово разнообразие в тропиците
 • Листа: прости, последователни, приосновни и стъблени, разнообразни по форма и наделяне
 • Съцветие: кочан с многобройни дребни едно- или двуполови цветове, със слабо развит околоцветник, обхванато от спата – интензивно обагрен обвивен лист
 • Цветна формула:
  ✱ P3+3,0 A3+3 G(3), или:
  ✱ P0 A3,4
  ✱ P0 G1
 • Плод: ягода
 • Опрашване: ентомофилно – термогенни (отделят топлина) или специфични миризми – привличат мухи и бръмбари
 • Представители:
 • Arum maculatum /Петнист змиярник/[w][k]: в сенчестите влажни гори
 • Dracunculus vulgaris /Едър змиярник/[w][k]: Балкански ендемит. В България – само в Кожух пл., защитен
 • Acorus calamus /Блатен аир/[w][k]: рядко водно растение, включено в Червената книга на България
 • Monstera deliciosa[w][k], Anthurium sp.[k]: отглеждани като стайни растения
 • Zantedechia aethiopica (Calla aethiopica) /Кала/[w][k]: оранжерийна цветна култура
 • Colocasia esculenta /Таро/[w][k]: тропично растение, използвано за храна
 • Pistia stratiotes[w][k] водно растение, с произход от Африка, и воден плевел в тропичните и субтропичните водоеми
 • Lemna minor /Водна леща/[w][k] плаващо водно растение с редуцирани листа, с размери няколко милиметра
 • Wolffia arrhiza /Волфия/[w][k] най-малкото водно растение в света
 • (още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти