Семейство Orchidaceae /Салепови/

 • Най-голямото семейство покритосеменни (22-25000), космополитни, с най-много видове в тропичните гори на Америка и Малайската област
 • Фосилни данни показват, че са древна група
 • Многогодишни тревисти растения с коренище, коренови или стъблени грудки, полупаразити или микотрофи[w]
 • Епифитните видове са с добре развити въздушни корени, обхванати от дебел слой веламен (мъртва гъбеста паренхимна тъкан)
 • Листа: стъблообхващащи или в приостовна розетка
 • Цветове: единични или събрани в гроздовидни или класовидни съцветия (100 и повече цвята)
  ↑ P3+3 A1,2,3 G(3)
  Едното листче на външния кръг по-едро и образува устна, често превърната в нектарна шпора. Тичинковата дръжка е сраснала със стълбчето на плодника в колонка. Поленът е включен в лепкаво вещество полиний (polliniim), който има дръжка с лепкав вендуз, по този начин се образува т. нар. полинарий (pollinarium). Плодникът е синкарпен, от 3 плодолиста, с долен завръз.

 • Плод: кутийка.
 • Дребни семена, без ендосперм, задължителна микориза при покълнване
 • Високоспециализирана система за ентомофилно опрашване (мимикрия и синтез на феромоноподобни миризми). В студени региони и при липса на опрашители – самоопрашващи се, някои – вегетативно
 • Представители[k]: всички диворастящи орхидеи в България са под защита
 • род Orchis /Салеп/[w][k]:
 • род Anacamptis[k]:
  • A. papilionacea (Orchis papilionacea) /Пеперудоцветен салеп/[w][k]
  • A. palustris (Orchis palustris) /Блатен салеп/[w][k]
 • род Ophrys /Пчелица; Бръмбарче/[w][k]: с най-съвършена мимикрия
  • O. apifera /Пчелица/[w][k]
  • O. sphegodes /Паяковидна пчелица/[w][k] – български представители.
 • Cypripedium calceolus /Венерино пантофче/[w][k]: най-едроцветната българска орхидея; застрашен вид
 • Himantoglossum calcaratum /Пърчовка/[k]: защитен; среща се рядко в България
 • Neottia nidus-avis /Гнездовка/[w][k]: облигатен микотроф, в горите в България
 • Cymbidium hybridum /Хибриден цимбидиум/[w][k]: култивиран за букети
 • Vanilla planifolia /Ванилия/[w][k]: от Мексико, култивиран в тропичните райони на света. Като подправка – зрели семена, съхраняват се с изсушени плодове
 • Епифитни орхидеи (Epidendrum[w], Rossioglossum[w]): Разпространени в Тропиците Мексико, Централна Америка, Хондурас, Куба и др.

(още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти