Семейство Amaryllidaceae /Кокичеви/

 • Разпространени в тропичните и субтропични области на двете полукълба; отделни видове в умерените зони
 • Многогодишни тревисти, луковични растения, с приосновни листа [w]
 • Цветове: единични или в сенниковидни съцветия.
  ✱↑ P3+3 A3+3 G(3)
 • Плод: кутийка или ягода
 • Декоративни и лечебни растения
 • Представители:
  • Galanthus nivalis /Снежно кокиче/[w]: защитен вид, култивира се
  • Leucojum aestivum /Блатно кокиче/[w]: по мочурливи места, защитен вид, култивира се
  • Pancratium maritimum /Пясъчна лилия/[w]: защитен застрашен вид
  • Sternbergia lutea /Жълто есенниче/[w]
  • род Narcissus /Нарцис/[w]: декоративни интродуцирани видове
  • Amaryllis belladonna [w]: декоративен, интродуциран

  (още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ