Ковачев, И. 1962. Принос към проучването на рода Sternbergia

Ковачев, И. 1962. Принос към проучването на рода Sternbergia в България. Научни трудове на ВСИ „В.Коларов“, 11, 1962, 191-196. Пловдив. Резюме: Установени са три нови форми на вида Sternbergia colchiciflora W. et K.: f. Gheorgievii, f. contorta, f. Dimitrovii. Освен това за този вид е уточнен процеса на образуване на луковички от семена. Kowatschew, I. […]

 

Ковачев 1973. Въведение в монографията на рода Sternbergia

Ковачев, И. 1973. Въведение в монографията на рода Sternbergia Waldst. et Kit. Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника, 1969 г., София, БАН, 1973. с.59-60 Разсъждения по самостоятелността на родовете Sternbergia W.K. и Oporanthus Herb., обикновено обединявани в един род.  

 

Ковачев 1970. Въведение в монографията на рода Sternbergia

Ковачев, И. 1970. Въведение в монографията на рода Sternbergia Waldst. et Kit. II (кратък критичен преглед на видовете). Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“, т. XIX, кн.1, 125-130. Резюме: В статията се привежда кратък критичен преглед на видовете от род Sternbergia Waldst. et Kit. Тази статия представлява продължение на друга, в която родовете Sternbergia Waldst. et Kit. […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти