Ковачев 1973. Въведение в монографията на рода Sternbergia

Ковачев, И. 1973.
Въведение в монографията на рода Sternbergia Waldst. et Kit.
Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника, 1969 г., София, БАН, 1973. с.59-60

Разсъждения по самостоятелността на родовете Sternbergia W.K. и Oporanthus Herb., обикновено обединявани в един род.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти