Ковачев, И. 1962. Принос към проучването на рода Sternbergia

Ковачев, И. 1962.
Принос към проучването на рода Sternbergia в България.
Научни трудове на ВСИ „В.Коларов“, 11, 1962, 191-196. Пловдив.

Резюме: Установени са три нови форми на вида Sternbergia colchiciflora W. et K.: f. Gheorgievii, f. contorta, f. Dimitrovii. Освен това за този вид е уточнен процеса на образуване на луковички от семена.

Kowatschew, I. 1962.
Beitrag zur erforschung der gattung Sternbergia in Bulgarien
Scientific Works Higher Agricultural Institute „V.Kolarov“, 11, 1961, 191-196, Plovdiv.

Zusammenfassung: Der Verfasser hat drei neue Formen von der Art Sternbergia colchiciflora W. et K.: f. Gheorgievii, f. contorta, f. Dimitrovii. Ausserdem hat er den eigentlichen Prozess der Zwiebelbildung aus Samen bei derselben Art genauer bestimmt.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти