Семейство Hydrocharitaceae /Водянкови/

 • Водни – прикрепени или плаващи; с коренище [w]
 • Цветове: с двоен околоцветник (белег за примитивност при едносемеделните):
  * Ca3 Co3 A6 ♂,
  * Ca3 Co3 A G(3)
 • Плод: ягода
 • Размножаване: предимно вегетативно, чрез туриони (презимуващи пъпки)
 • Представители в България:
  • Hydrocharis morsus-ranae /Жабешка воднянка/ [w]
  • Stratiotes aloides[w]
  • Vallisneria spiralis[w]: опрашва се хидрофилно
  • Elodea canadensis /Водна чума/[w]Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти