семейство Asparagaceae /Зайчесянкови; аспержови/

 • Близкородствено със семействата Ruscaceae и Amaryllidaceae
 • В по-старите класификации обединявано с Liliaceae; в последните класификации обединява други семейства
 • Обхваща 2 рода с 300 вида[w]
 • Разпространени в засушливи области на света, особено в Африка
 • Многогодишни, коренищни лиани, храсти или треви
 • Листа: люсповидни, ципести, последователни; в пазвите им се развиват групи от листовидни клонки – филокладии
 • Цветове: единични или в съцветия
  ✱↑ P(6) A(6)
  ✱↑ P(6) G(3)
 • Плодове: синкарпни ягодовидни
 • У нас се среща само род Asparagus /Зайча сянка/[w]: 6 вида двудомни растения
  • A. officinalis /Лечебна зайча сянка/[w]: по ливади и гори
   A. officinalis var. altilis /Аспержа/: култивира се като стъблен зеленчук
  • A. verticillatus /Прешленеста зайча сянка/[l]
  • A. tenuifolius /Тънколистна зайча сянка/[l]
  • A. acutifolius /Остролистна зайча сянка/[l]
  • A. falcatus[w] и A. plumosus[w] – декоративни, от Южна Африка

  (още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти