Метаморфози на листа

Засягат целия лист или част от него

Мустачки

 • Прикрепват към други растения или педмети.
 • От цели листа или техни части
  • от цели листа:
   при сем. Cucurbitaceae /тиквови/

  • от горните части на листа:
   сем. Fabaceae /бобови/

  • от листни дръжки:
   Tropaeolum /латинка/, Clematis vitalba /повет/

Бодли

 • Защитна функция: предпазват листа главно от изяждане от животните.
 • От различни части на листа:

Люспи (сухи и месести)

 • сухи люспи: ципестите и кожести люспи луковиците, люспите на коренищата и грудките на много растения, покривните люспи на пъпките.
 • месести люспи: натрупват резервни хранителни вещества

Сукулентни листа

 • Запазена фотосинтезираща функция, със силно развита водоносна паренхима – месести и сочни.
 • Задържат голямо количество вода – позволяват преживяване при постоянен недостиг на влага.
 • примери: Aloe vera /столетник/, Sedum /тлъстига/, Sempervivum /дебелец/

Филодии

 • Листните петури се редуцират, дръжките се превръщат в плоски листовидни образувания
 • В райони със засушавания – средство срещу прекомерната суша
 • примери: някои австралиийски акации (Acacia), при Lathyrus nissolia /житолистното секирче/ …

Улавящи устройства при насекомоядни растения

 • Причини: недостиг на минерални вещества и особено на азотни и фосфорни соли .
 • Drosera rotundifolia /росянка/: тентакли с протеолитични ензими [w]

 • Dionaea muscipula /венерина мухоловка/: дълги зъбци по края на петурата, чувствителни емергенции по средата на полупетурата. Полупетурките се затварят за 10-30 s, смилането продължава 8-12 дни [w] [v]
 • Висока специализация при тропичния род Nepenthes: [w]
  • Листа с дълги дръжки, с основа превърната в широк и плосък филодий, средна част видоизменена в завито мустаче, връхна превърната в каничка дълга 5-25 cm., над която е разположена листната петура, наклонена над отвора на каничката като капаче.
  • По ръба на каничката и от долната страна на капачето листни нектарни жлези отделят сладка течност, привличаща насекоми.
  • Гладка зона по ръба, покрита с восък, за подхлъзване на жертвата
  • На дъното на каничката специализирани жлези отделят смилателна течност.

Прицветници (брактеи)

Листа със спорангии

единствено при Polypodiophyta /папратообразни/, без еволюционна връзка с листата на семенните растения  Въпрос:

 1. Посочете ваши примери за листни метаморфози.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти