Морфология на корена

Онтогенетично развитие на корена

 • Започва развитието си от зачатък в зародиша, наречен зародишен корен (радикула)
 • При покълнване пробива семенната обвивка и навлиза в почвата [видео]

Видове корени според произхода и начина на развитие

 • Главен корен: образуван от зародишния
 • Странични корени: излизат непосредствено от главния корен (първи разред)или от негови разклонения (II, III … разред)
 • Добавъчни (адвентивни) корени: образуват се от другите органи на растението

Разнообразие във формата

нишковидни, вретеновидни, шнуровидни, кълбовидни, цилиндрични, конусовидни, реповидни …

Главен и странични корени

 • Разклоняване в акропетален ред (от основата към върха)
 • Странични корени от първи разред: растат косо под действие на земното притегляне, почти хоризонтално
 • Разклонения от трети, четвърти и следващите разреди: геотропично неутрални и растат във всички посоки.

Добавъчни корени

Коренови системи

Съвкупност от всички корени в растението
Разпределението на кореновата система в почвата се определя от наследствените особености на растението и от почвените условия.

 • Осева (вретеновидна) коренова система: главният корен е мощно развит и изпреварва страничните
 • Брадата коренова система: главният корен изостава или загива, добавъчните корени образуват кореновата система

Основни биологични типове

 • повърхностна: разклонения близко до основата
 • дълбока: разклонения към върховете
 • смесена: разклонения по цялата дължина

Общата повърхност на корените надвишава 5-15 пъти надземната част. Дължината на корените при тиква (Cucurbita pepo[w]) достига 25 km, при ръжта (Secale cereale[w]) – до 80 km.


  Въпрос:

 1. Сравнете кореновите системи на едносемеделни и двусемеделни растения, като използвате усвоената терминология.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти