Растителна хистология

 • Възникване на тъканите при растенията
 • Класификация на тъканите
  • Единство на принципите – физиология, сходство, произход, топография, закономерна повторяемост
  • Морфо-физиологична (Юлиус Сакс 1868), значение за развитието на растителната анатомия.
 • Индивидуално (онтогенетично) развитие на клетките
  • Ембрионална фаза
  • Растежна фаза
  • Клетъчна диференциация
  • Фаза на зрелост
  • Фаза на стареене, автолизис
  • Патология на клетката
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти