Делене на клетката. Мейоза.

Видове делене при еукариотните организми

 • Митоза: при нарастване на тъкани: 2n → 2n+2n
 • Мейоза: при образуване на полови клетки и спори: 2n → n+n
 • Амитоза: единични случаи с неправилно разпределяне на генетичния материал

Същност на процеса мейоза

 • Намаляване броя на хромозомите (n) чрез две последователни деления (удвояване преди първото делене) [w]
 • Функция: рекомбинация на генетичния материал между хомоложни хромозоми
 • Характерна само за образуващите се спори или полови клетки

Последователност на мейозата

  [видео] [видео]

 • хетеротипно делене

  • Профаза 1 (дълга, с кросинговър)
    • най-продължителна – от няколко денонощия до 1-2 месеца
    • функция: специална подготовка на ядрения материал за рекомбинация
    • характерна за получаването на полови клетки и спори
    • резултат: формиране на биваленти от хомоложни хромозоми
    • последователност на етапите: лептотен, зиготен, пахитен, диплотен, диакинеза
   • лептотен: стадий на тънките нишки, започва спирализацията на хроматина, хромозомите се захващат за вътрешната страна на ядрената обвивка, хомоложните хромозоми се приближават
   • зиготен: конюгация на хомоложните хромозоми – точно позициониране и здраво свързване (образуване на синаптонемален комплекс) – биваленти
   • пахитен: прилепване на хромозомите (синапсис) за осъществяване на кросинговър; извършва се обмен на хомоложни участъци между несестринските хроматиди на хромозомите
   • диплотен: разделяне на хромозомите (изчезване на синаптонемалния комплекс); различаване на хиазми в местата на рекомбинация; най-продължителен етап
   • диакинеза: разпадане на ядрената мембрана, прекратява се синтеза на РНК, максимална спирализация на бивалентите, разпада се ядрената мембрана

  • Метафаза 1: подреждане на бивалентите в екваториалната плоскост на делителното вретено
  • Анафаза 1: разпадане на връзката между хомоложните хромозоми. Рекомбинираните хомоложни хромозоми (всяка от 2 хроматиди) се насочват към полюсите на делителното вретено.
  • Телофаза1 без цитокинеза, често липсва
   • формиране на нова ядрена мембрана
   • по-рядко с цитокинеза, с образуване на диада
   • преминаване към интеркинеза

  Резултат: диада от рекомбинирани диплоидни клетки.

  Основна функция: рекомбинация на генетичния материал.

  Разпределят се хромозоми, а не хроматиди.

 • Интеркинеза (без синтетични процеси)
 • Хомеотипно делене
  • Профаза 2: кратка, често неразличима
  • Метафаза 2: формиране на 2 делителни вретена по хомоложни групи
  • Анафаза 2: придвижване на рекомбинирани хроматиди към полюсите на делителните вретена
  • Телофаза 2
   • обособяване на 4 ядра
   • цитокинеза
   • формиране на тетради
 • Цитокинеза

  резултат: тетрада от 4 хаплоидни клетки

Особености на мейозата

 • 2 последователни раделяния – на хромозоми и хроматиди
 • резултат: 4 хаплоидни рекомбинирани клетки
 • функции:
  • рекомбинация между родителскитве хромозоми
  • редукция на диплоидния хромозомен набор до хаплоиден
 • значение:
  • съхраняване на вида във времето
  • създаване на разнообразие от признаци
  • обезпечаване на естествения отбор и еволюцията


  Въпроси:

 1. Кои клетки се делят мейотично? Каква е биологичната роля на мейозата?
 2. Какви са структурните промени на хроматина през хетеротипното и хомеотипното делене?
 3. Коя от фазите е най-подходяща за определяне на хаплоидния хромозомен набор?
 4. В коя от фазите може да се наблюдава рекомбинация на ядрения материал?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 2.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти