Делене на клетката. Митоза

[w]

 • Жизнен цикъл – времето от деленето до смъртта на една клетка
 • Клетъчен цикъл – времето на съществуване на клетката от едно до следващо делене. Включва 4 периода:
  • Пресинтетичен (G1)
  • Синтетичен (S)
  • Постсинтетичен (G2)
  • Кариокинеза
 • Биологичен смисъл на деленето: равномерно разпределение на редуплициран генетичен материал между две нови клетки.

Видове делене при еукариотните организми

 • Митоза: при нарастване на тъкани: 2n → 2n+2n
 • Мейоза: при образуване на полови клетки и спори: 2n → n+n
 • Амитоза: единични случаи с неправилно разпределяне на генетичния материал
  • Форма на просто (пряко) делене при еукариоти
  • Не се образуват делителни фигури
  • Хроматинът остава в интерфазно (некомпактно) състояние, без хромозоми
  • Ядрото се дели чрез вгъване на ядрената обвивка
  • Неправилно разпределяне на генетичния материал
  • Протича с частична или без редупликация на ДНК
  • Среща се при застаряващи или патологично изменени клетки

  [видео]

Същност на процеса митоза

[видео] [видео] [видео] [видео] [видео] [видео]

 • процес на точно разделяне на наследствения материал, с резултат две еднакви дъщерни клетки с диплоиден набор
 • характерна за разделянето на соматичните клетки, в меристемните тъкани
 • диплоидният хромозомен набор (2n) е важен таксономичен белег
 • всяка хромозома се разделя на две хроматиди, които се превръщат в хромозоми в дъщерните клетки
 • центромерите на хромозомите служат за прикачване на хромозомите към делителното вретено и се разделят в анафазата

Клетъчен цикъл

 • Интерфаза (около 90% от клетъчния цикъл)
  • G1: период на основните метаболитни функци на клетката. хромозомите не са удвоени
  • S: период на ДНК репликация и синтез на хромозомни белтъци
  • G2: хромзомите са удвоени; подготовка на клетките за делене; синтез на белтъци за делителното вретено
 • Митоза: кратък период (1-3 часа при 16-30 часов клетъчен цикъл)

  • Кариокинеза

   Фази на митозата:

   • Профаза
    • най-продължителна
    • суперспирализация на хромозомите – пакетиране и скъсяване
    • изчезване на ядрената мембрана
   • Метафаза
    • сравнително кратка
    • започва след изчезване на ядрената мембрана
    • максимална спирализация на хромозомите
    • образуване на метафазна пластинка: хромозомите се подреждат с центромерите в една равнина
   • Анафаза
    • най-кратка
    • точно разпределяне на генетичния материал
    • разделяне на хроматидите и придвижване към полюсите на делителното вретено
     [видео]
   • Телофаза
    • разпадане на делителното вретено
    • поява на ядрена мембрана
    • деспирализация на хромозомите
    • цитокинеза: образуване на фрагмопласт
  • Цитокинеза
   • разпределяне на органелите между дъщерните клетки
   • при растенията: образуване на средна ламела, която нараства центробежно
   • при животните: прищъпване чрез пръстен от актинови микрофиламентиЗначение на митозата

 • осигуряване на нарастването
 • замяна на стари с нови клетки
 • регенерация на повредени тъкани
 • запазване на наследствения материал
 • точно разпределяне на генетичния материал между клетките

Особености на митозата

 • разделяне на хроматиди
 • резултат: 2 диплоидни клетки, точни копия на изходната
 • функция: увеличаване на броя на клетките със запазване на генетичната информация


  Въпроси:

 1. Каква е ролята на митозата за растенията?
 2. Коя тъкан се дели митотично и къде е локализирана в растенията?
 3. Какви са наблюдаваните със светлинен микроскоп промени в ядрото през отделните фази на разделянето?
 4. Коя от фазите на митозата е най-подходяща за характеризиране на кариотипа?
 5. Разпознайте фазите в горната снимка и пребройте клетките във всяка фаза.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2023. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 31.01.2023 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти