Образувателни тъкани (меристеми)

Особености

 • Строеж:
  • живи дребни клетки [w] [l]
  • тънки целулозни стени без междуклетъчни празнини
  • голямо ядро и гъста цитоплазма
 • Функция:
  • обуславят нарастването на растителните органи
  • дават начало на всички останали специализирани видове клетки (тъкани)
 • Класификация според произхода:
  • първични (потомци на ембрионалните меристеми, свързани с растежните процеси)
  • вторични (при многогодишни растения – задебеляване на осевите органи: корен, стъбло)
 • Класификация според разположението:
  • връхни (апикални)
  • странични (латерални)
  • вмъкнати (интеркаларни)

Връхни меристеми

 • Разположение:

  на върха на корена и стъблото и на върховете на техните разклонения

 • Произход:

  винаги първични

 • Функция:

  осигуряват нарастването на височина и дължина

 • Класификация според разположението:

  • Връхна коренова меристема
   • Защитена с коренова гугла, генерирана от калиптроген
   • Формира предтъканите:
    • дерматоген (дава начало на ризодермата)
    • периблем (дава начало на кората)
    • плером (дава начало на централен цилиндър с проводящи тъкани)
   • Зони по дължината на корена: зона на делене, зона на удължаване, зона на диференциация (коренови власинки); зона на вторично устройство
  • Връхна стъблена меристема (вегетационен конус)
   • Туника (1 до 5 реда клетки):
    • антиклинално делящи се клетки – нараства повърхностно
    • развива епидермата, понякога и първичната кора
   • Корпус (навътре от туниката):
    • антиклинално и периклинално делящи се клетки – нараства обемно
    • развива централния цилиндър и първичната кора

Интеркаларни (вмъкнати) меристеми

 • Резултат от неравномерното нарастване на туниката и корпуса
 • Вмъкнати между други тъкани
  • в основата на междувъзлията при житните

   Осигуряват бързо нарастване на дължина – раздалечаване на възлите; изправяне на полегналите житни стъбла – нарастване и делене на долните клетки от интеркаларните меристеми[видео].

  • в нарастващите листни части
  • характерни за всяко стъбло с възли и междувъзлия
  • при растенията с розетъчни листа удължаването на междувъзлията започва във фаза на цъфтеж

Странични меристеми

 • Първични: Действат за кратко време. Остатък от производните на инициалните клетки на меристемата
  • прокамбий
  • перицикъл
 • Вторични:

  • Камбий[w]: образува проводящите тъкани ксилем (дървесина) и флоем (лико)
   • Латерална меристема с форма на кух цилиндър между флоема и ксилема
   • Клетъчен състав:
    • Вретеновидни инициали: дават начало на ксилемни и флоемни елементи
    • Лъчеви инициали: дават начало на паренхимните (сърцевинни и флоемни) лъчи

  • Фелоген (корков камбий)[w]: образува вторична покривна тъкан (корк) и фотосинтезираща тъкан (фелодерма)
   • 2-3 реда прозенхимни меристемни клетки, заложени в първичната кора на корена и стъблото
   • Корк: повече клетки, мъртви, образувани от фелогена навън
   • Фелодерма: 2-3 реда, живи, с хлоропласти, образувани навътре
   • Трите слоя (корк, фелоген и фелодерма) се означават като перидерма

Ранева и регенерационна меристема

 • Вторична меристема, с непостоянно място
 • При нараняване образува коркова тъкан, вероятно под влияние на „раневи“ хормони от загиналите клетки
 • При участие на камбия се образува калус, който може да даде начало на нови растения
 • Практическо приложене: тъканни и калусни култури


  Въпроси:

 1. Къде са локализирани трите основни меристеми в растенията? Коя меристема се нарича първична? Кои са вторичните меристеми?
 2. Каква е функцията на меристемните тъкани?
 3. Какви са основните характеристики на меристемните клетки?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2023. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 31.01.2023 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти