Паренхимни тъкани – видове и характеристика

Характеристика

 • „пара“ (гр.) – покрай, встрани
 • Еволюционно най-стари тъкани
 • Слабо диференцирани – лесно възвръщат меристемния си характер (способност да се делят)
 • Заемат най-голям обем – вътрешностите на растителните органи
 • Живи, с тънки целулозни стени, голяма вакуола, постенно разположена цитоплазма, пластиди
 • Изпълняват основните жизнени функции
 • Произход: първичен (от първична меристема); вторичен (при задебелените органи от вторична меристема)

Класификация според функциите

Основна паренхимна тъкан

Изпълва пространството между другите тъкани в органите

Разнообразие в местоположението

 • Паренхим на кората
 • Паренхим на централния цилиндър
 • Паренхим на сърцевинните лъчи
 • Паренхим на дървесината
 • Паренхим на ликото

Асимилационна паренхимна тъкан (хлоренхим)

 • Функция: фотосинтеза
 • Наличие на хлоропласти и сравнително големи вакуоли
 • Местоположение: в осветените части на листата и другите зелени органи

Резервна паренхимна тъкан

 • Получава се при натрупване на резервни вещества в основната тъкан
 • Класификация според съхраняваните резервни вещества:
  • Захароносна: в кореноплод на цвекло, стъбло на захарна тръстика, в ендозоохорните плодове
  • Скорбелоносна: в грудки и семена
  • Маслоносна: в семена на слънчоглед, рицин, орех, фъстък …
  • Хемицелулозна: в семената на кафето, костилките на маслините, листата на зелето, стъблата на житните

Въздухоносна паренхимна тъкан (Аеренхим)

 • Осъществяват газообмен в растенията
 • Дребни клетки, големи междуклетъчни пространства
 • В стъблата и в корените на блатните растения: Juncus /дзука/, Typha /папур/, Acorus /аир/, Elodea /водна чума/ …

Всмукваща паренхимна тъкан

 • Функция: всмукване на вода и разтворени вещества
 • Ризодермис: коренови власинки – живи клетки в корените
 • Всмукващи трихоми: по листата на епифитите
 • Веламен: мъртви клетки със спирални и мрежовидно задебелени стени за поемане на вода от въздушните корени

Водоносна паренхимна тъкан

 • Функция: съхраняване на вода
 • Развива се в стъбла и листа на сукулентните растения (стъблени и листни сукуленти; [succus – сочен]) – сем. Crassulaceae /Дебелецови/; Cactaceae /Кактусови/ …
 • В подземните резервни органи

Проводяща паренхимна тъкан

 • Функция: транспорт на разтворени вещества на къси разстояния, около ксилема и флоема
 • Паренхим на кората на корена – с подобна функция
 • Протоберанси – издутини по стените на клетките, насочени навътре


  Въпроси:

 1. Защо паренхимните тъкани са най-слабо диференцирани?
 2. Въпреки разнообразните функции, които изпълняват, посочете поне 3 общи характеристики на паренхимните клетки.
 3. Дайте примери за различни видове паренхимни тъкани, според функцията, която изпълняват.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти