Вакуоли и клетъчен сок

Вакуоли

Органели с клетъчен сок

 • Централна вакуола – характерна само за растенията
 • Тонопласт – еднослойна мембрана на вакуолата; видима при плазмолиза
 • Вакуом – съвкупността от всички вакуоли в организма

Функции на вакуолите

 • Натрупване на междинни метаболити
 • Отлагане на крайни метаболити (секрети)
 • Поддържане на тургора (осмотично пространство)

Онтогенетично развитие

 • В меристемни клетки – провакуоли (зачатъци на вакуолите)
 • Произход – обединяване на микровезикули от дейността на ендоплазмения ретикулум и цистерните на Апарата на Голджи

Клетъчен сок

Неорганични вещества

 • Вода – основен компонент (70-95%)
 • Минерални соли – поддържат осмотичното налягане
  • фосфати
  • нитрати
  • хлориди
  • сулфиди

Органични вещества

 • Неазотсъдържащи
  • Въглехидрати
   • монозахариди: глюкоза, фруктоза
   • дизахариди: захароза
   • полизахариди: инулин
  • Гликозиди
   строеж: глюкони (захари) + аглюкони (алкохоли, феноли, алдехиди)

   • цианогенни: разпадат се до цианиди – амигдалин в семената на розоцветни
   • етерично маслени: кумарин (ароматът на прясно окосената трева)
   • серни: при кръстоцветните се разпадат до парливи сяросъдържащи масла (синап, хрян, ряпа)
   • сърдечносъдови: тонизират сърдечната мускулатура: дигиталин, олеандрин, конваларин
   • багрилни: антохлор (жълт), антоциани (червен и син), антофеин (кафяв), аглюкон (червен или син при разпадане)
  • Дъбилни вещества
   • полифеноли в комплексни съединения с белтъците
   • устойчиви на влага и гниене
   • използват се за дъбене на кожи
   • антисептични свойства
  • Органични киселини: придават кисел вкус – ябълчна, лимонена, винена, оксалова
 • Азотсъдържащи
  • Белтъци
  • Сапонини
   • комплекси от белтъци и полифеноли
   • антисептични свойства
   • в големи количества: в листата на Thea /чай/, Cotinus /смрадлика/, семена на Coffea /кафе/, кора на Quercus /дъб/, Salix /върба/, Picea /смърч/, Saponaria /сапунче/, Gipsophylla /мишорка/, Chenopodium /лобода/, Primula /иглика/. В конския кестен (Aesculus hippocastanum) са отровни (сапотоксини).
  • Алкалоиди
   • отпадни продукти от белтъчната обмяна
   • 200 различни вида алкалоиди
   • при двусемеделни: папаверин (Papaveraceae /макови/), соланин (Solanaceae /картофови/), теин (Thea /чай/), кофеин (Coffea /кафе/), теобромин (Theobroma /какао/)…
   • при едносемеделни (силно отровни): колхицин (Colchicum /мразовец/, Veratrum /чемерика/), нивалин (Leucojum /блатно кокиче/, Galanthus /кокиче/) …..

Млечен сок

 • във вакуолите на млечните цеви
 • различен състав при всеки вид
 • различно оцветяване

Липидни капки

 • в семена: Helianthus /слънчоглед/, Arachis /фъстък/, Juglans /орех/
 • в дървесина: Tilia /липа/, Betula /бреза/, Pinus /Бор/

Етерични масла

 • сложни смеси на терпенови алкохоли, алдехиди, кетони …
 • защитна роля, фитонцидно действие
 • в листата и стъблата на Mentha /мента/, /чубрица/, Thymus /мащерка/, /риган/, Chamomilla /лайка/, Lavandula /лавандула/ …

Смоли и балсами

 • Смоли: твърди аморфни вещества – тамян, кехлибар, дъвка …
 • Балсами: смес от етерични масла и смоли: терпентин, канадски балсам …

Кристали

Твърди включения в цитоплазмата (често в клетки идиобласти), главно калциев оксалат

 • Кристален пясък (сем. Solanaceae /Картофови/)
 • Единични кристали: кубични, призматични, пирамидални
 • Рафиди: игловидни, често в слизесто вещество (Asparagus /зайча сянка/…..)
 • Друзи: срастнали пирамидални кристали (Rumex /Лапад/, Euonymus /Чашкодрян/, Begonia …)


Въпроси:

 1. Защо тонопластът е еднослоен?
 2. Каква е причината за образуване на кристали в клетката?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти