Клетъчна обвивка (клетъчна стена)

Функции

 • характерна за растителната клетка [w] [видео]
 • продукт от жизнената дейност
 • споява се с обвивката на съседната клетка чрез междуклетъчно вещество
 • запазва функцията на тъканите от мъртви клетки (механични и проводящи тъкани)
 • Определя формата на клетката
 • Противодейства на осмотичното налягане и прекомерното поемане на вода
 • Твърд скелет на клетката – определя механичната устойчивост на клетката и съответно и общата устойчивост на растенията
 • Участва в транспорта на веществата
 • Помага на растенията да противостоят на силите на гравитацията
 • Предпазва клетката от механични повреди и инфекции
 • Свързва клетките заедно

Химичен състав и строеж


Полизахариди и вода – изменят съотношението си според възрастта и функциите на клетката. Целулозни влакна в силно хидратиран матрикс

 • Целулоза
  • образува целулозния скелет на клетъчната стена
  • полизахарид от глюкозни остатъци, свързани в неразклонени вериги
 • Степен на компактизация на целулозните влакна
  • Целулозни молекули
  • Елементарни фибрили надмолекулни целулозни структури – 40-60 целулозни молекули (до 7 nm)
  • Микрофибрили – 15-20 елементарни фибрили (10-30 nm)
  • Макрофибрили – около 400 микрофибрили (0,5 μm)
  • Текстура на микрофибрили: дисперсна, паралелна
 • Матрикс
  • хемицелулоза: полизахариди с дълги , неразклонени вериги от ксилоза, маноза с малки количества арабиноза и галактоза; не образуват елементарни фибрили
  • пектин: силно разклонени молекули, без определена пространствена ориентация – калциеви и магнезиеви соли на галактуроновата киселина и арабинозата.
  • структурни белтъци: основно гликопротеини

Синтез на клетъчната стена

 • Хемицелулозите и пектините се синтезират в посока от гладката ендоплазматична мрежа, през апарата на Голджи, до плазмалемата.
 • Целулозните молекули се синтезират директно от плазмалемата, с участието на целулозно синтазния комплекс: използват се глюкозни остатъци от молекули захароза в цитоплазмата.

Образуване на клетъчната стена при делене

 • Oбразуване на пектинова средна ламела (средна пластинка). При определени условия средната ламела може да се разгражда (мацерация).
 • Запазване на плазмодезми – цитоплазмени провлаци
 • Запазване на средната ламела за спояване на съседните клетки
 • Синтез на целулоза – образуване на първична клетъчна стена
 • Образуване на междуклетъчни пространства

  Въпрос:

 1. Обяснете значението на компонентите в целулозния скелет и матрикса на клетъчната стена.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.10.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти