Нарастване на клетъчната обвивка

Първична клетъчна стена

 • Тънка и еластична
 • Граничи със средната ламела
 • Състав:
  • вода 60%
  • хемицелулози до 20%
  • пектинови вещества
  • малко количество целулоза 2-12%

Нарастване на клетъчната стена

 • Повърхностно
  • Равномерно нарастване: при младите меристемни клетки
  • Локализирано (неравномерно) нарастване: при диференциращите се клетки
  • Удължаване на клетките: с разместване, обусловено от пластичността на пектиновите вещества
 • На дебелина – свързано с изграждане на вторична обвивка

Вторична клетъчна стена

 • Твърда, образува се след приключване на растежа на клетката [w]
 • Характерна само за някои типове клетки: механични и проводящи елементи
 • Отлага се върху първичната клетъчна обвивка и се намира между нея и плазмената мембрана
 • Основно съдържание: целулоза, по-малко хемицелулози и пектини.
 • Слоеве:
  • S1 – външен, непосредствено под първичната клетъчна стена
  • S2 – междинен, най-мощен
  • S3 – вътрешен, над плазмалемата

Видове надебеляване на клетъчната стена

 • Външно
  • с участие на съседни клетки
  • разнообразни скулптирания при клетки със свободна повърхност – полен, спори
  • важен таксономичен белег
 • Вътрешно
  • при клетките в тъканите
  • скулптурно: пръстеновидно, спираловидно, мрежесто
  • поресто: местата за плазмодезмите остават ненадебелени. прости и дворчести пори

Пори

проходи за плазмодезмите

 • Дворчести пори: с разширение в центъра и с клапа (торус). Характерни за трахеидите на иглолистните.
 • Прости пори: без с разширение в центъра и без торус; Характерни за паренхимните и механичните тъкани
 • Полудворчести: между паренхимни клетки и проводящи съдове


  Въпрос:

 1. Посочете приликите и разликите в строежа на първичната и вторичната клетъчна стенаСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти