Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България Георги Тодоров Стойчев Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки" научна специалност 01.06.24 […]

 

Клас Zygomycetes /Мухълови гъби/

Сухоземни сапрофити и паразити, развиват се върху въглехидратна среда Силно разклонен, неклетъчен, многоядрен мицел [w] Размножаване Безполово размножаване: спори в спорангии Полов процес – зигогамия (сливане на хетероталични мицели, получават […]

 

Отдел Mycomycota (Eumycomycota) /Същински гъби/

Обща характеристика Предимно многоклетъчни, рядко едноклетъчни Вегетативно тяло: мицел, съставено от тънки нишки хифи, нарастващи с върха (за 24 ч. до 1 km нов мицел) Клетъчни стени: полизахариди (главно хитин), […]

 
Към лентата с инструменти