Терзийски 1988. Структура на листния епидермален комплекс при българските представители от род Vicia

Терзийски, Д., 1988. Структура на листния епидермален комплекс при българските представители от род Vicia L.(сем.Fabaceae Lindley).І. Subgen. Vicilla (Schour) Roy in Fonc Научни трудове на ВСИ „В.Коларов“, 33(4): 49-56. 12 фиг. 1 табл. Резюме: На базата на собствени и литературни данни е анализиран листния епидермален комплекс на видовете на еволюционно по-примитивния подрод Vicilla на род […]

 

Терзийски Д.. 1990. Сканинг електронномикроскопско проучване върху семенната повърхност на български представители от род Vicia

Терзийски Д.. 1990. Сканинг електронномикроскопско проучване върху семенната повърхност на български представители от род Vicia L. Растениевъдни науки, 27(2): 64-70. Резюме: Проведен е сканинг електронно-микроскопски анализ на горната повърхност на семена от 37 български вида от род Vicia (Fabaceae). По субмикроскопската характеристика на релефа на спермодермата са разграничени 3 орновни типа и 9 подтипа: 1) […]

 

Терзийски 1970. Сравнительное цитоэмбриологическое изучение некоторых представителей Papilionaceae

Академия Наук СССР Главный Ботанический Сад Лаборатория Отдаленной Хибридизации Димитър Петров Терзийски Сравнительное цитоэмбриологическое изучение некоторых представителей Papilionaceae Gis. (= Fabaceae Lindl.) 099 – эмбриология Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Москва, 1970. Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор В.А. Поддубная-Арнольди. Оффициальные оппоненты: доктор биологических наук А.И.Атабекова и кандидат биологических наук В.В. Светозарова. […]

 

Попова 1972. Материали по флората на България

Попова, М. 1972. Материали по флората на България Науч. труд. ВСИ "В.Коларов" Пловдив, т.21, No.1, Растениевъдство, 1972. 109-111. Резюме: В статията се съобщават два нови за българската флора вида: Anthriscus tenellus Boiss. et Sprun. и Bupleurum sulphureum Boiss. et Bal., един нов за флората на Пирин, и един нов за флората на Родопите вид. Указват […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти