Терзийски 1988. Структура на листния епидермален комплекс при българските представители от род Vicia

Терзийски, Д., 1988.
Структура на листния епидермален комплекс при българските представители от род Vicia L.(сем.Fabaceae Lindley).І. Subgen. Vicilla (Schour) Roy in Fonc
Научни трудове на ВСИ „В.Коларов“, 33(4): 49-56. 12 фиг. 1 табл.
Резюме: На базата на собствени и литературни данни е анализиран листния епидермален комплекс на видовете на еволюционно по-примитивния подрод Vicilla на род Vicia. Установени са редица признаци и корелации, характеризиращи екологическата им специализация и притежаващи високо систематично и таксономично значение.

Terzijski, D. 1988.
Structure of leaf epidermal complex with Vicia L. species (Fabaceae Lindley family; subgenus Vicilla (Schour) Roy in Roy et Fonc.
Higher Institute of agriculture – Plovdiv, Scientific Works, 33(4): 49-56. 12 fig. 1 table
Summary: On the basis of personal and published data an analysis is made of the leaf epidermal complex of Vicilla – a more primitive subgenus as regards the evolution of Vicia genus. A number of traits and correlations are established characterizing their ecologic specialization and possessing high systematic and taxonomic value.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти