Терзийски & Стефанова. 1990. Върху характера на апомиксиса при някои български сортове орех (Juglans regia L.)

Терзийски Д., А.Стефанова. 1990.
Върху характера на апомиксиса при някои български сортове орех (Juglans regia L.)
Растениевъдни науки, 27(6): 73-77.
Резюме: Проведено е експериментално и цитоембриологично проучване на границите, характера и устойчивостта на апомиксиса в българските сортове орех Дряновски, Шейново, Кукленски, Извор 10 и Перущенски. С ясно изразена и устойчива тенденция към апомиктно семеобразуване се отличават сортовете Дряновски и Шейново (от 8.4 до 17.3%). Изказва се предположение, че апомиксис в изследваните сортове се проявява главно с нередуциран, автономен женски партеногенезис, след развиване на автоспория. В по-редки случаи апомиксисът е като резултат от адвентивна, нуцеларна ембриония.

Terziiski, D., A. Stefanova. 1990.
On the nature of apomyxis in some nut (Juglans regia L.) cultivars
Plant Science, 27(6): 73-77.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти