Терзийски & Стефанова. 1990. Върху характера на апомиксиса при някои български сортове орех (Juglans regia L.)

Терзийски Д., А.Стефанова. 1990. Върху характера на апомиксиса при някои български сортове орех (Juglans regia L.) Растениевъдни науки, 27(6): 73-77. Резюме: Проведено е експериментално и цитоембриологично проучване на границите, характера […]

 

Семейство Juglandaceae /Орехови/

Еднодомни дървета, храсти, с последователни нечифтоперести листа Тичинкови цветове с 2 прицветника; в реси Плодниковите цветове единични или по няколко; два прицветника. ✱ P4 А3-∞ ♂, ✱ P4 G(2) ♀ […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти