Семейство Liliaceae /Кремови/

 • В по-старите класификации включва повече видове, които днес са отделени в други семейства (Convallariaceae, Ruscaceae, Asparagaceae, Alliaceae, Melanthiaceae, Hyacinthaceae)
 • Предимно в умерените и субтропични зони на северното полукълбо
 • Предимно многогодишни треви, с луковици [w]
 • Листа: прости, приосновни или стъблени, с успоредно жилкуване
 • Цветове: с прост околоцветник, единични или събрани в гроздовидни или сенниковидни съцветия
  ✱↑ P3+3 A3+3 G(3)
 • Плод кутийка или ягода
 • Стопанско значение: декоративни, отровни
 • Представители: богато представени в българската флора, повечето от видовете са под защита
  • род Lilium /Крем/[w]
   • Видове от българската флора:
    • L. martagon /Петров крем/[w]: среща се рядко.
    • L. rhodopeum /Родопски крем/[w]: български ендемит, защитен вид
   • Декоративни видове от Китай:
    • L. regale /Царски крем/[w],
    • L. tigrinum /Тигров крем/[w].
   • Декоративни видове от Балканския полуостров:
  • род Tulipa /Лале/[w]
   • T. rhodopaea /Родопско лале/[w]: ендемит, застрашен вид
   • T. splendens /Блестящо лале/[w]: ендемит, застрашен вид
   • T. urumoffii /Урумово лале/[w]: ендемит
   • T. gesneriana /Градинско лале/[w]: интродуциран декоративен вид
  • Gagea lutea /Жълт пачи крак/[w]: по припечни места
  • род Fritillaria /Ведрица/[w]
   • F. pontica /Черноморска ведрица/[l]: балкански ендемит
   • F. imperialis /Булка/[w]: от Ирано-Туранската област
  • Erythronium dens-canis /Самодивско цвете/[w]: цъфти рано напролет, в горите

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ