Семейство Melanthiaceae /Чемерикови/

 • В по-старите класификации е отнасяно към Liliaceae s.l.[w], по други автори се разделя на няколко семейства.
 • Многогодишни коренищни и грудколуковични растения
 • Листа: приосновни или стъблени, ланцетни, линейни или елиптични
 • Цветна формула:
  ✱ P(3+3) A3+3 G(3)
 • Цветовете са единични, по 2-3 или многобройни, или събрани в съцветие – грозд или сенник
 • Значение: отровни, съдържащи алкалоиди; в народната медицина, като инсектицидни и декоративни
 • Представители:
  • Colchicum autumnale /Есенен мразовец; Кърпикожух/[w]. Пет вида от род Colchicum[w] са включени в Червената книга на България.
  • Merendera sobolifera /Mерендера/[l]
  • Veratrum album /Бяла чемерика/[w]
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти