Семейство Campanulaceae /Камбанкови/

 • Треви, рядко полухрасти, храсти и дървета[w]
 • Листа: последователни, без прилистници
 • Цветове: едри, обикновено сини
  * Ca5 Co(5) A5 G(2-5)
 • Плод: кутийка, рядко ягода или орехоподобен
 • Представители:
  • род Campanula /Камбанка/ [w] [m]
   • C. persicifolia /Прасковолистна камбанка/[w]: в храсталаци, гори и поляни
   • C. rapunculus /Ряполистна камбанка/[w]: в ливади и пасища
   • C. alpina /Алпийска камбанка/[]: в алпийския пояс на нашите планини
   • C. trojanensis /Троянска камбанка/: български ендемит, който се среща в Троянския Балкан.
   • C. glomerata /Главеста камбанка/[w]: декоративно
  • Edraianthus serbicus /Сръбска камбанка/[w]: балкански ендемит, включен в Червената книга  (още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти