Семейство Oleaceae /Маслинови/

 • Космополитно семейство [w]
 • Вечнозелени и листопадни дървета и храсти
 • Листа: срещуположни, прости или перести
 • Цветна формула:
  ✱ Ca(4) Co(4) A2 G(2)
 • Плод: ягода, кутийка, костилков, орех
 • Представители:
  • Syringa vulgaris /Люляк/: по варовити склонове
  • род Fraxinus /Ясен/[w]: видове от флората на България:
   • F. excelsior /Планински ясен/[w],
   • F. oxycarpa /Полски ясен/[w],
   • F. ornus /Мъждрян/[w]
  • Ligustrum vulgare /Маслинка; Птиче грозде/[w]: декоративно и лечебно; отровно
  • Jasminum fruticans /Смин; Храстовиден жасмин/[w]: по припечни склонове
  • Olea europea /Маслина/[w]: средиземноморски вид, култивира се.
  • Forsythia suspensa[w]: интродуциран, китайски вид

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти