Влияние на екологичните фактори

  • Екологична група: съвкупност от растения с еднакви изисквания към определени фактори на средата
  • Жизнена форма: съвкупност от общите приспособителни черти в хабитуса на растенията в съответствие с екологичната група
  • Метаморфози: наследствени видоизменения на органите в зависимост от екологичните фактори, водещи до нови функцииСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти