Включения в пластидите

Скорбяла

 • Асимилационна: образува се в в резултат на фотосинтеза в хлоропластите. На тъмно се хидролизира до прости захари с участието на ензима амилаза.
 • Резервна: образува се от транспортирани прости захари в левкопластите на неосветените клетки
 • Трансопортна (транзиторна) : дребни гранули в проводящите съдове
 • Статолитна: за осъществяване на тропизма на кореновата гугла и стъблената връхна меристема


Скорбялни зърна

 • Резервната скорбяла се синтезира с участие на левкопластните мембрани
 • Хилум: скорбялообразувателен център
  • характерни място и брой за различните групи растения
  • отлага скорбялата на слоеве в стромата до запълване на целия амилопласт
 • Типове скорбялни зърна
  • според формата: концентрични, ексцентрични
  • според броя на хилумите: прости, сложни (до 300 хилума)
  • според размерите: от 3-10 μm (Oryza) до 275 μm (Lathraea squamaria – горска майка)
 • Локализация: грудки, семена, коренища, корени, стъбла и др.
 • Значение:
  • резервна тъкан за развитие на зародиш, пъпки и др.;
  • хранителни – скорбелоносни растения (Solanum tuberosum /картоф/, Triticum aestivum /пшеница/, Oryza sativa /ориз/ и др.Въпроси:

 1. Каква е причината за складирането на скорбяла в левкопластите, вместо в други клетъчни органели?
 2. Посочете различни видове скорбялни зърна при конкретни растения.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти