Клас Pinopsida

Клас Pinopsida /Иглолистни/

 • Предимно еднодомни дървета и храсти,
 • Събла моноподиално разклонени. Листа прости, игловидни, люсповидни, спирални, срещуположни, в снопчета

подклас Cordaitidae

само фосили [w]

подклас Pinidae


Семейство Araucariaceae /Араукариеви/

 • Разпространение: южно полукълбо
 • Вечнозелени, двудомни дървета
 • Семена едри, ореховидни
 • род Araucaria[w]: A. araucana[w], A. columnalis[w], A. excelsa[w]
 • Agathis australis /Каури/ [w]: вид от Нова Зеландия
 • Wollemia nobilis: застрашен вид в Австралия [w]

Семейство Pinaceae /Борови/

Най-голямото семейство голосеменни, около 250 вида, дървета и храсти. [k]


 • Формират горите в Евразия и Северна Америка
 • Листа игловидни, поединично или в снопче, последователни

род Pinus /Бор/[w][k]: листата на групи върху силно скъсени клонки с изглед на снопчета (брахибласти)


род Abies /Ела/[w][k]: листата плоски, последователни; шишарките изправени и се разпадат люспа по люспа:

род Picea /Смърч/[w][k]: листата 4-ръбести, разположени последователно, шишарките увиснали и падат цели:

Pseudotsuga menziesii /Дугласка ела/[w][k]: листата разположени последователно; шишарките с разраснали покривни люспи, падат цели; интродуциран американски вид

Larix decidua /Европейска лиственица/[w][k]: Листопаден вид, с дълги и къси клонки, с дребни увиснали шишарки; интродуциран.

Cedrus libani /Ливански кедър/[w][k]: Листа с правоъгълно сечение, разположени в къси клонки, бъчвовидни изправени шишарки; интродуциран.

Семейство Cupressaceae /Кипарисови/

Листа игловидни или люсповидни, разположени срещуположно или прешленесто. Без смолести канали, със смолести идиобласти. При много представители шишарката образува месеста галбула от сраснали семенни и покривни люспи. По съвременните представи включва семействата Taxodiaceae и Metasequoiaceae.[k]

Подсемейство Cupressoideae /Кипарисови/:

 

 • род Juniperus /Хвойна/[w][k]: Двудомни. Единственият род от семейството, естествено разпространен в България.
 • интродуцирани видове, използвани за озеленяване:

Подемейство Taxodioideae /Блатнокипарисови/Сходни по хабитус с Pinaceae, но без смолести канали. Високи дървесни, реликтни видове, в Централна Америка, Източна Азия и Тазмания. Листа игловидни или люсповидни. Полен без въздушни празнини.

Подсемейство Sequoioideae /Секвоеви/Сходни по хабитус с Pinaceae, но без смолести канали. Високи дървесни, реликтни видове, в Централна Америка, Източна Азия и Тазмания. Листа игловидни или люсповидни. Полен без въздушни празнини.

Семейство Taxaceae

2 семейства; в България – само сем. Taxaceae /Тисови/[w], представено у нас само от един вид:

 • Taxus baccata /Обиновен тис; Отровачка/[w][k] – двудомен вид, семепъпките единични, с месести арилуси, защитен.


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 02.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти