Larix decidua

Pinaceae: Larix decidua /Европейска лиственица/ погрешно залесяване в Тракийската низина
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар