Типове клетъчна организация

Прокариоти и еукариоти. Общи белези и разлики. Теория за ендосимбиозата. Произход на хлоропластите и митохондриите.

Прокариоти и еукариоти

Общи белези

 • Плазмена мембрана [видео]
 • Генетичен материал (ДНК)
 • Цитоплазма с рибозоми

Разлики

 • Прокариоти (Prokaryota)
  • възникване: 3-3.5 милиарда години
  • размери на клетките: 0.10-3 mkm
  • представители: микоплазми, археи, бактерии
  • ядрен материал: нуклеоид без мембрана
  • хромозома: единична, гола
  • делене: просто
  • рибозоми (седиментационен индекс): 70s (50s+30s)
  • капсула: има
  • клетъчна стена: пептидогликан (муреин)
  • мембранна система: мезозоми
  • двумембранни органели: няма
 • Еукариоти (Eukaryota) [w] [l]

  • възникване: 1.5 млрд. г.
  • размери на клетките: 10-100 mkm
  • представители: протисти, гъби, животни, растения
  • ядрен материал: ядро с двойна мембрана
  • хромозоми: различен брой, нуклеопротеидни комплекси
  • делене: митоза, мейоза
  • рибозоми (седиментационен индекс): 80s (60s+40s)
  • капсула: няма
  • клетъчна стена: целулоза или хитин, или липсва
  • мембранна система: клетъчни органели
  • двумембранни органели: с прокариотно устройство
  • Мезокариоти (динокариони): Еукариотни организми с “междинна” клетъчна организация при някои протисти (динофлагелати и пирофити): Ядро с двойна мембрана без пори, с ампули. Хромозоми без хистонови белтъци, забележими в интерфазата. Митотично делене без екваториална плоскост. >Едноканална ендоплазматична мрежа, обвиваща хлоропласта. Полутвърда клетъчна стена (тека) – мехурчета с единична мембрана.
 • Безклетъчни организми: вируси [w], в това число бактериофаги (фаги) [w]. Често в тази група са отнасяни неправилно едноклетъчни организми със силно удължени клетки.

Ендосимбиотична теория

Ендосимбиотичната теория на Лин Маргулис[w] обяснява произхода на хлоропластите и бактериите при съвременните еукариоти [w]

 • Митохондрии – с произход от аеробни бактерии.
  Древни предеукариотни едноклетъчни организми (археи) са поемали аеробни бактерии чрез фагоцитоза, с които са преминавали към симбионтни отношения до превръщането им в митохондрии. Това е довело до появата на съвременните протисти, гъби и животни [w].

 • Хлоропласти – с произход от цианеи.
  Археи в симбиоза с аеробни бактерии са поглъщали и клетки на цианобактерии (цианеи) и са влизали в симбиоза с тях, до появата на съвременни растителни клетки с хлоропласти.

 • Недоказани и необосновани хипотези за други органели.

Обосновка на ендосимбиотичната теория

Вашият коментар