Стоянов & Денев, 2009. Таксономично изследване на пет вида Phelipanche

posterPDFСтоянов К. & Денев Ил. 2009.
Таксономично изследване на пет вида Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) в България с помощта на ISSR маркери
Велчева И., Цеков А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 76-84


Пет вида от род Phelipanche в България са изследвани посредством ISSR маркери – Ph. purpurea, Ph. arenaria, Ph. mutelii, Ph. oxyloba и Ph. ramosa. Матриците на разстоянията са изчислени по резултатите от всеки праймер и са използвани за съставяне на кладограма. Резултатът показва специфично групиране на видовете и секциите. Тъй като методът не се влияе от околната среда, този подход може да се използва за по-добро разбиране на таксономичните връзки в Orobanchaceae.
Това изследване e подпомогнато от проектите AT-TAF-3133 и ES-TAF-4407 (SYNTHESYS финансирани от European Community Research Infrastructure Action по програмата FP6 "Structuring the European Research Area”) и ИФС-Б-606.

Stoyanov, K. & Denev, I. 2008.
Taxonomic evaluation of five Phelipanche species (Orobanchaceae) in Bulgaria using ISSR markers
Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 76-84.

Abstract: Five species of Phelipanche genus in Bulgaria are studied using ISSR markers – Ph. purpurea, Ph. arenaria, Ph. mutelii, Ph. oxyloba and Ph. ramosa. Distance matrices are calculated by the results of each primer and used for the construction of a cladogram. The results show a specific grouping of species and sections. Because the method is free of environment influence this approach could be used for better understanding of taxonomic relationships in Orobanchaceae.


[цитирано в: | cited in:]


 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти