Семейство Typhaceae /Папурови/

 • Космополитни, в сладководни басейни и блата
 • Многогодишни тревисти растения с пълзящо коренище
 • Листа: линейноланцетни, последователни
 • Цветове: еднополови, в гъсти кочановидни съцветия
  * P0 A3 ♂; * P0 G(3)
  Околоцветник липсва или видоизменен във власинки.
  Мъжките цветове във връхната част на съцветието, женските в долната

 • Плод: орехче с хвърчилка от четинки
 • Стопанско значение: получаване на хартия, за плетени изделия, възможности за използване за храна
 • Монотипно семейство: род Typha /Папур/[w] растат край водоемите
  • T. latifolia /Широколистен папур/[w],
  • T. angustifolia /Теснолистен папур/[w]
 • В някои схеми се обединява със сем. Sparganiaceae  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
 • Leave a Reply

  Вашият коментар

  rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
  Към лентата с инструменти