Семейство Typhaceae /Папурови/

 • Космополитни, в сладководни басейни и блата
 • Многогодишни тревисти растения с пълзящо коренище
 • Листа: линейноланцетни, последователни
 • Цветове: еднополови, в гъсти кочановидни съцветия
  * P0 A3 ♂; * P0 G(3)
  Околоцветник липсва или видоизменен във власинки.
  Мъжките цветове във връхната част на съцветието, женските в долната

 • Плод: орехче с хвърчилка от четинки
 • Стопанско значение: получаване на хартия, за плетени изделия, възможности за използване за храна
 • Монотипно семейство: род Typha /Папур/[w] растат край водоемите
  • T. latifolia /Широколистен папур/[w],
  • T. angustifolia /Теснолистен папур/[w]
 • В някои схеми се обединява със сем. SparganiaceaeСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2016. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 04.10.2017 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 

Вашият коментар