Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони Флористика Науката която се занимава с изучаването на флората. За възможно най-пълно установяване състава на флората е необходимо изучаване на всички екологични ниши, през всички […]
 

Чешмеджиев 1969. Материали върху флората на България

Чешмеджиев, И. 1969. Материали върху флората на България. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн.1, 137-139. Резюме: Съобщават се нови находища на 25 таксона от флората на България, един вариетет (Lithospermum arvense L. var. bicolor Bert.) и два вида (Sempervivum tectorum L. f. degeneratum Schur. и Eleusine tristachya (Lam.) Lam.) във флората на […]

 

Saxifragaceae

Bergenia crassifolia, Chrysosplenium alternifolium, Heuchera bryzoides, Saxifraga cymosa, Saxifraga exarata, Saxifraga graeca, Saxifraga paniculata, Saxifraga rotundifolia, Saxifraga sempervivum, Saxifraga stellaris, Saxifraga stribrnyi можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Crassulaceae

Aeonium arboreum, Crassula portulacea, Jovibarba heuffelii, Jovibarba velenovskyi, Kalanchoe sp., Rhodiola rosea, Sedum acre, Sedum album, Sedum alpestre, Sedum atratum, Sedum caespitosum, Sedum cepaea, Sedum ellacombianum, Sedum grisebachii, Sedum hispanicum, Sedum maximum, Sedum ochroleucum, Sedum rubens, Sedum spectabile, Sedum stefco, Sedum urvillei, Sempervivum ciliosum, Sempervivum erythraeum, Sempervivum marmoreum, Sempervivum tectorum, Umbilicus erectus можете да видите […]

 

Скални растения

Скални местообитания Заемат ограничено пространство. Слабо развит почвен слой или липсва. Равномерен температурен режим … Биологични особености на скалните растения Едри, със слабо развита надземна и силно развита подземна част; дълбока коренова система; обилен цъфтеж; сухоустойчивост; бавно развитие; дълъг живот (20-50 години). Повечето с ксероморфна структура Групи скални растения Случайни: попадат по скали случайно, но […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти