Поясност на растителността

Вертикална поясност на растителността в България. По Веленовски: два пояса – на дъбовите (до 1000 m ) и буковите гори (до 2000 m) По Георгиев, Стоянов и Стефанов: 5 пояса: […]

 

Влияние на абиотичните фактори върху растенията

Светлината като екологичен фактор Степен на осветеност: Отношението на осветеността на местообитанието на едно растение (i) спрямо общата осветеност (j): L=i/j [%] Предпазване от прекомерно осветяване Насочване на листата с […]

 

Реликти, ендемити, космополити

Реликти широко разпространени през миналите геологични епохи Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов) С различна еволюционна възраст Според името на епохата през която са били […]

 

Семейство Crassulaceae /Дебелецови/

Листа: месести, прости, без прилистници Цветове: правилни, двуполови, в съцветие грозд, метлица или щит ✱ Ca4-6,10-20 Co4-6,10-20 A4-6,8-12,20-40 G4-6,10-20 ⚥ Ентомофилни. Плод: сборна мехунка Особен тип фотосинтеза (CAM) Представители[k]: род […]

 

Изменения на вегетативните органи във връзка с водата

Мезофити в условия на достатъчно количество вода в почвата преобладават в умерените пояси листопадни дървета и храсти, много тревисти видове изходни за сравняването с другите групи Ксерофити анатомично устройство на […]

 

Метаморфози на листа

Засягат целия лист или част от него Мустачки Прикрепват към други растения или педмети. От цели листа или техни части от цели листа: при сем. Cucurbitaceae /тиквови/ от горните части […]

 

Метаморфози на стъблото

видоизменени стъбла Грудка (tuber) Скъсени клонки (крайни междувъзлия), силно разраснали се на дебелина. Недоразвити листа Натрупват резервни хранителни вещества: скорбяла, инулин, белтъци, захари и др. Органи за вегетативно размножаване. Имат […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти