` Резултати от търсенето за “Gladiolus” – BOTANICA.gallery

Ковачев 1973. Върху морфологията на полена при рода Gladiolus

Ковачев, И. 1973. Върху морфологията на полена при рода Gladiolus L. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XXII, кн. 1., сер. Растениевъдство, 45-47. Резюме: В структурата на разглежданите видове (изведени в таблица) не са наблюдавани съществени различия. Kowatschew, I. 1973. Ueber die morphologie des pollens bei der Gattung Gladiolus Adans. Scientific Works, “Vassil Kolarov” […]

 
print

Ковачев 1965. Принос към проучването на рода Gladiolus

Ковачев, Ив. 1965. Принос към проучването на рода Gladiolus L. Науч. труд. ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XIV – 1965, кн.1 Агрономически факултет, 59-67. Резюме: Отъждествяването на Gladiolus illyricus Koch. с G. reuteri Boiss. се оказва неоснователно предвид съществените различия между тях. В резултат на преглеждането на редица хербарии авторът достига до заключението, че G. […]

 
print print print

Raycheva, Stoyanov & Denev. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae

PDF Raycheva Tz., Stoyanov K., & Denev I. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae family in the Bulgarian flora based on ISSR markers Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2484-2488. Abstract: Iridaceae is a family of perennial plants with almost worldwide distribution. The taxonomy of the family is based mainly […]

 
print

Iridaceae

Crocus chrysanthus, Crocus olivieri, Crocus pallasii, Crocus veluchensis, Dietes bicolor, Gladiolus illyricus, Gladiolus italicus, Iris germanica, Iris graminea, Iris pseudacorus, Iris pumila, Iris reichenbachii, Iris sibirica, Iris sintenisii, Iris suaveolens, Iris variegata можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 
print

Хербариум на Аграрен университет – Пловдив (SOA)

Хербариумът SOA (по Index Herbariorum) обединява хербарните колекции на бившия Висш Селскостопански Институт в София и на Аграрния Университет в Пловдив. Хербариумът е служил за основен източник на информация при написването на изданията на “Флора на България”. През 1975 SOA е преместен във ВСИ – Пловдив. Първите пловдивски хербарни образци в SOA са събрани през […]

 
print print

Съцветия (inflorescentes): характеристика, класификация

Обща характеристика Съставни части Класификация Обща характеристика на съцветията Специализирани клонки с групи от повече или по-малко цветове. Функция: увеличават ефективността и възможностите за опрашване. Еволюционна посока: увеличаване броя цветове и намаляване на размерите. Компактните съцветия се възприемат като единичен цвят и се считата за еволюционно най-напреднали. Съставни части Главна ос и странични оси (паракладии) […]

 
print

Метаморфози на стъблото

видоизменени стъбла Грудка (tuber) Скъсени клонки (крайни междувъзлия), силно разраснали се на дебелина. Недоразвити листа Натрупват резервни хранителни вещества: скорбяла, инулин, белтъци, захари и др. Органи за вегетативно размножаване. Имат връхна и странични пъпки, следователно стъблен произход. Пъпките обикновено се образуват по три в специални вдлъбнатини, наричани “очи”. пример: Solanum tuberosum /картоф/ Грудесто стъбло Надземни […]

 
print