Ковачев 1973. Върху морфологията на полена при рода Gladiolus

Ковачев, И. 1973. Върху морфологията на полена при рода Gladiolus L. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XXII, кн. 1., сер. Растениевъдство, 45-47. Резюме: В структурата на разглежданите видове (изведени в таблица) не са наблюдавани съществени различия. Kowatschew, I. 1973. Ueber die morphologie des pollens bei der Gattung Gladiolus Adans. Scientific Works, “Vassil Kolarov” […]

 

Ковачев 1965. Принос към проучването на рода Gladiolus

Ковачев, Ив. 1965. Принос към проучването на рода Gladiolus L. Науч. труд. ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XIV – 1965, кн.1 Агрономически факултет, 59-67. Резюме: Отъждествяването на Gladiolus illyricus Koch. с G. reuteri Boiss. се оказва неоснователно предвид съществените различия между тях. В резултат на преглеждането на редица хербарии авторът достига до заключението, че G. […]

 

Raycheva, Stoyanov & Denev. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae

PDF Raycheva Tz., Stoyanov K., & Denev I. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae family in the Bulgarian flora based on ISSR markers Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2484-2488. Abstract: Iridaceae is a family of perennial plants with almost worldwide distribution. The taxonomy of the family is based mainly […]

 

Iridaceae

Crocus chrysanthus, Crocus olivieri, Crocus pallasii, Crocus veluchensis, Dietes bicolor, Gladiolus illyricus, Gladiolus italicus, Iris germanica, Iris graminea, Iris pseudacorus, Iris pumila, Iris reichenbachii, Iris sibirica, Iris sintenisii, Iris suaveolens, Iris variegata можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Хербариум на Аграрен университет – Пловдив (SOA)

Хербариумът SOA (по Index Herbariorum) обединява хербарните колекции на бившия Висш Селскостопански Институт в София и на Аграрния Университет в Пловдив. Хербариумът е служил за основен източник на информация при написването на изданията на “Флора на България”. През 1975 SOA е преместен във ВСИ – Пловдив. Първите пловдивски хербарни образци в SOA са събрани през […]

 

Семейство Iridaceae /Перуникови/

Тревисти многогодишни едносемеделни растения. Ентомофилни. Широко разпространени, представени от 10 вида в българската флора.  

 

Съцветия (inflorescentes): характеристика, класификация

Обща характеристика Съставни части Класификация Обща характеристика на съцветията Специализирани клонки с групи от повече или по-малко цветове. Функция: увеличават ефективността и възможностите за опрашване. Еволюционна посока: увеличаване броя цветове и намаляване на размерите. Компактните съцветия се възприемат като единичен цвят и се считата за еволюционно най-напреднали. Съставни части Главна ос и странични оси (паракладии) […]

 

Метаморфози на стъблото

видоизменени стъбла Грудка (tuber) Скъсени клонки (крайни междувъзлия), силно разраснали се на дебелина. Недоразвити листа Натрупват резервни хранителни вещества: скорбяла, инулин, белтъци, захари и др. Органи за вегетативно размножаване. Имат връхна и странични пъпки, следователно стъблен произход. Пъпките обикновено се образуват по три в специални вдлъбнатини, наричани “очи”. пример: Solanum tuberosum /картоф/ Грудесто стъбло Надземни […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти