Ковачев 1973. Върху морфологията на полена при рода Gladiolus

Ковачев, И. 1973. Върху морфологията на полена при рода Gladiolus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXII, кн. 1., сер. Растениевъдство, 45-47. Резюме: В структурата на разглежданите видове (изведени в таблица) не са наблюдавани съществени различия. Kowatschew, I. 1973. Ueber die morphologie des pollens bei der Gattung Gladiolus Adans. Scientific Works, „Vassil Kolarov“ […]

 

Ковачев 1965. Принос към проучването на рода Gladiolus

Ковачев, Ив. 1965. Принос към проучването на рода Gladiolus L. Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XIV – 1965, кн.1 Агрономически факултет, 59-67. Резюме: Отъждествяването на Gladiolus illyricus Koch. с G. reuteri Boiss. се оказва неоснователно предвид съществените различия между тях. В резултат на преглеждането на редица хербарии авторът достига до заключението, че G. […]

 

Raycheva & al. 2021. Overview of the floristic and taxonomic studies on Iridaceae in Bulgaria

PDFRaycheva Ts., Stoyanov K., Ranđelović V., Uzundzhalieva K., Marinov J. & Trifonov V. 2021. Overview of the floristic and taxonomic studies on Iridaceae Juss. in Bulgaria. Thaiszia – J. Bot. 31 (1): 087-104. – https://doi.org/10.33542/TJB2021-1-07 Abstract: According to the current data, the family Iridaceae is represented in Bulgaria by 30 species, grouped into 5 genera. […]

 

Raycheva, Stoyanov & Denev. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae

PDF Raycheva Tz., Stoyanov K., & Denev I. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae family in the Bulgarian flora based on ISSR markers Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2484-2488. Abstract: Iridaceae is a family of perennial plants with almost worldwide distribution. The taxonomy of the family is based mainly […]

 

Хербариум на Аграрен университет – Пловдив (SOA)

Хербариумът SOA (по Index Herbariorum) обединява хербарните колекции на бившия Висш Селскостопански Институт в София и на Аграрния Университет в Пловдив. Хербариумът е служил за основен източник на информация при написването на изданията на „Флора на България“. През 1975 SOA е преместен във ВСИ – Пловдив. Първите пловдивски хербарни образци в SOA са събрани през […]

 

Семейство Iridaceae /Перуникови/

Тревисти многогодишни едносемеделни растения. Ентомофилни. Широко разпространени, представени от 10 вида в българската флора.  

 

Съцветия (inflorescentes): характеристика, класификация

Обща характеристика Съставни части Класификация Обща характеристика на съцветията Специализирани клонки с групи от повече или по-малко цветове. Функция: увеличават ефективността и възможностите за опрашване. Еволюционна посока: увеличаване броя цветове и намаляване на размерите. Компактните съцветия се възприемат като единичен цвят и се считата за еволюционно най-напреднали. Съставни части Главна ос и странични оси (паракладии) […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти