Стоянов 2013. Трофична пластичност на род Orobanche

PDF Стоянов К. 2013. Трофична пластичност на род Orobanche L. (Orobanchaceae) в България Аграрни науки 4(12): 67-72 Резюме Анализирани са данните за естествения паразитизъм при видовете от род Orobanche s.s.  […]

 

Kirilova & al. 2014. Genetic diversity of Orobanche cumana and O. cernua populations as revealed by variability of ITS 1/2 …

PDF Kirilova I., Gevezova M., Dimitrova A., Kostov K., Batchvarova R., Pineda-Martos R., Pérez-Vich B., Maširević S., Škorić D., Medić-Pap S., Stoyanov K., Păcureanu M., Denev I. 2014. Genetic Diversity […]

 

Pineda-Martos & al. 2014. The Genetic Structure of Wild Orobanche cumana Populations in Eastern Bulgaria Reflects Introgression ….

PDFPineda-Martos R., Pujadas-Salva A., Fernández-Martínez J., Stoyanov K., Velasco L. & Pérez-Vich B. 2014. The Genetic Structure of Wild Orobanche cumana Wallr.(Orobanchaceae) Populations in Eastern Bulgaria Reflects Introgressions from Weedy […]

 

Стоянов 2020. Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България

PDF   Archive.org   SCRIBD   RG Стоянов К.Х. 2020. Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България Интел Ентранс, София. ISBN: 978-619-7554-36-6. Stoyanov K.H. 2020 Holoparasitic plants of Orobanchaceae […]

 

Orobanchaceae

Diphelypaea coccinea Orobanche alba, Orobanche amethystea, Orobanche crenata, Orobanche cumana, Orobanche esulae, Orobanche gracilis, Orobanche hederae, Orobanche lutea, Orobanche minor, Orobanche pubescens, Orobanche reticulata, Orobanche serbica Phelipanche mutelii, Phelipanche nana, […]

 

Влияние на биотичните фактори върху растенията

Взаимодействия между растенията Контактни взаимодействия растенията си създават механични препятствия Механични взаимодействия Повреждане на пъпки, листа и млади клонки на иглолистни от тънки и еластични клони на широколистни дървета при […]

 

Stoyanov 2005. Seed morphology of the representatives of genus Phelipanche

PDF Stoyanov, K. 2005. Seed morphology of the representatives of genus Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) in Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th […]

 

Stoyanov & Stoyanova, 2007. Polymorphism in peroxidase isozymes detected in Phelipanche

PDF Stoyanov K. & Stoyanova S. 2007. Polymorphism in peroxidase isozymes detected in Phelipanche (Orobanchaceae) from Bulgaria Phytologia balcanica, 13(2) 209-212, Sofia Abstract: Five species of the Orobanchaceae family in […]

 

Стоянов & Денев, 2009. Таксономично изследване на пет вида Phelipanche

PDFСтоянов К. & Денев Ил. 2009. Таксономично изследване на пет вида Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) в България с помощта на ISSR маркери Велчева И., Цеков А. (ред.), Юбилейна научна конференция […]

 

Hristova, Stoyanov, Gevezova & Denev 2011. Application of ISSR methods in studying Broomrape’s (Orobanchaceae) biodiversity in Bulgaria

PDF Hristova E., Stoyanov K., Gevezova M. & Denev I. 2011. Application of ISSR methods in studying Broomrape's (Orobanchaceae) biodiversity in Bulgaria Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(1): 2248-2253 Abstract: In […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти