Raycheva 2005. Chromosome counts in some Bulgarian taxa of Rumex, subgenus Rumex

PDF Raycheva, Tz. 2005. Chromosome counts in some Bulgarian taxa of Rumex L., subgenus Rumex (Polygonaceae) Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till […]

 

Димитрова, Райчева & Цонева, 2005. Състояние на подрод Rumex в България

PDF Д. Димитрова, Цв. Райчева, С. Цонева. 2005. Състояние на подрод Rumex (Polygonaceae) в България. Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни трудове на […]

 

Raycheva & Dimitrova 2007. Critical reassessment of the distribution of some taxa of Rumex subg. Rumex.

PDF   PDF Raycheva Tz. & Dimitrova D. 2007. Critical reassessment of the distribution of some taxa of Rumex subg. Rumex (Polygonaceae) in Bulgaria Phytologia balcanica, 13(2) 141-152, Sofia. Abstract: […]

 

Raycheva Tz. 2009. Natural hybrids of subgenus Rumex in Bulgaria

PDF Raycheva, Tz. 2009. Natural hybrids of subgenus Rumex (Rumex, Polygonaceae) in Bulgaria In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical […]

 

Райчева и др. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher

PDF Райчева Цв., Денев Ил., Димитрова Д. & Стоянов К. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) в България Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна […]

 

Райчева & Денев 2010. Тестване на ISSR маркери при Rumex acetosella complex в България

PDF Райчева Цв. & Денев И. 2010 Тестване на ISSR маркери при Rumex acetosella complex в България Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука […]

 

Райчева & Денев. 2012. Молекулярно-таксономично изследване на Rumex sect. Acetosa в българската флора

PDF Райчева Цв. & Денев И. 2012. Молекулярно-таксономично изследване на секция Acetosa (род Rumex, sect. Acetosa (Polygonaceae) в българската флора В: Петрова А. (ред.), Секционни доклади VII национална конференция по […]

 

Райчева 2013. Сканинг електронномикроскопски анализ на семената при българските видове от подрод Rumex

PDF Райчева Цв. 2013. Сканинг електронномикроскопски анализ на семената при българските видове от подрод Rumex (Polygonaceae). Екология и бъдеще, 12(1): 51-56. Raycheva, Tz. 2013. Scanning Electron Microscopy Analysis of the […]

 
Към лентата с инструменти