Проводящо снопче в листна дръжка на Pteridium aquilinum

Концентрично перифлоемно проводящо снопче в листна дръжка на Pteridium aquilinum /орлова папрат/ в снимката: паренхимна тъкан, флоем, ксилем, трахеиди, решетести клетки, склеренхим, перицикъл, проводящ паренхим  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти