Проводящо снопче от Urtica dioica

Отворено колатерално проводящо снопче в стъбло от Urtica dioica /коприва/. Камбият е допълнително оцветен в червено. Оцветяване: метиленово синьо – кармоизин/азорубин. Увеличение: 20×8.  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на стъбло на Plectranthus nummularius в зоната на отвореното колатерално проводящо снопче (увеличение 20×10, оцветяване с азорубин, кармоизин) в снимката: ксилем, флоем, камбий, коленхим, паренхим на кората, склеренхим, паренхим на сърцевината  

 

Кора от клонка на Tilia cordata

Кора от тригодишна клонка на Tilia cordata /липа/ (увеличение 20×10, оцветяване брилянтно синьо) в снимката: фелоген, фелодерма, корк, мъртва епидерма, паренхим на кората, ликов лъч, склеренхим, флоем  

 

Вторично анатомично устройство на клонка от Tilia cordata

Вторично анатомично устройство на тригодишна клонка от Tilia cordata /липа/ увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо + кармоизин в снимката: сърцевинен паренхим, вторичен ксилем, първичен ксилем, камбий, склеренхим, вторичен флоем, ликов лъч, дървесинен лъч, дървесина I година, дървесина II година, дървесина III година, паренхим на кората, фелодерма, корк, фелоген, лико III година, лико II година, лико […]

 

Анатомично устройство на стъбло от Sorghum halepense

Първично анатомично устройство на стъбло от Sorghum halepense /балур/ пререз под възела увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо – азорубин-кармоизин в снимката: затворено колатерално снопче, хиподерма, епидерма, трахея, ксилем, флоем, склеренхимно влагалище, сърцевинен паренхим  

 

Райчева & Стоянов 2013. Сравнително анатомично проучване на пет вида от род Asparagus в България

PDF Райчева Цв. & Стоянов К. 2013. Сравнително анатомично проучване на пет български вида от род Asparagus в България. Екология и бъдеще – Научно списание за селскостопанска и горска наука, 12(2), 16-21. Raycheva Ts. & Stoyanov K. 2013. Comparative Anatomical Study of Five Species of Genus Asparagus in Bulgaria Journal of Agricultural Science and Forest […]

 

Морфология на стъблото

Строеж Възли Междувъзлия Връхни и странични пъпки Онтогенетичен произход на стъблото Хистогенна теория на А. Шмит (1924) Вегетационене конус – апикална меристема с 2 слоя: външен туника (1-4 слойна); вътрешен корпус Няма ясна граница – зоните се преливат; различават се по начина на делене. Екзогенно разклоняване на стъблото. В основата на първичния конус се образуват […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти