Стойчев & Терзийски. 1994. Сканинг електронномикроскопско проучване върху спермодермата на два вида от род Lathraea

Стойчев Г., Д.Терзийски. 1994. Сканинг електронномикроскопско проучване върху спермодермата на два вида от род Lathraea L. (сем. Scrophulariaceae) Научни трудове, ВСИ, Пловдив, 39: 341-346. Библиографска справка: Представени са резултати от изследване с електронен микроскоп на спермодермата от видовете Lathraea rhodopaea и L. squamaria, разпространени в България. Ултраструктурната организация на двата вида се отнася към тип […]

 

Stoyanov 2009. Chorology and critical notes on genus Orobanche

PDF Stoyanov, K. 2009. Chorology and critical notes on genus Orobanche (Orobanchaceae) in Bulgaria. In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Pp. 245–254. Institute of Botany, Sofia. ISBN 978-954-9746-14-3. Abstract: New collected material of genus Orobanche sect. Orobanche subsect. Glandulosae […]

 

Stoyanov & Hristeva 2013. The trophic plasticity of genus Phelipanche

PDF Стоянов К. & Христева Цв. 2013. Трофична пластичност на род Phelipanche Pomel (Orobanchaceae) в България Journal of Central European Agriculture, 14(1): 203-213 Резюме Събрани са нови данни за естествения паразитизъм на Phelipanche ramosa (L) Pomel, P. mutelii (Shultz) Pomel, P. oxyloba, P. arenaria и P. purpurea в България. Информацията за гостоприемниците описва 46 нови […]

 

Стоянов 2013. Трофична пластичност на род Orobanche

PDF Стоянов К. 2013. Трофична пластичност на род Orobanche L. (Orobanchaceae) в България Аграрни науки 4(12): 67-72 Резюме Анализирани са данните за естествения паразитизъм при видовете от род Orobanche s.s.  в България: Orobanche cumana Wallr.,  O. alba Steph. ex Willd., O. reticulata Wallr., O. serbica Beck & Petrovic, O. pancicii Beck, O. minor Sm., O. […]

 

Стоянов, Христева & Декалска. 2015. Род Phelipanche в България. Хорология и гостоприемници.

PDF Стоянов К., Христева Цв. & Декалска Т. 2015. Род Phelipanche (синя китка) в България. Хорология и гостоприемници. Dizma print. Пловдив. Книгата е безплатна.Ако желаете, можете да изпратите дарение. не се приемат дарения от студенти Семейство Orobanchaceae е представено от облигатни коренови паразити. Някои от тях са икономически значими, като увреждат редица земеделски култури. Представено […]

 

Изменения във връзка с преминаване към хетеротрофно хранене

Категории зависимост от храненето Автотрофи: изходният тип хранене на растенията чрез фотосинтеза Миксотрофи: растения със смесено (полуавтотрофно) хранене Хетеротрофи: растения с несамостойно хранене паразити биотрофи: в симбиоза с гъби (микотрофи) или бактерии (бактериотрофи) хищници Бактериотрофия (бактериориза) Микотрофия (микориза) (понятията „бактериориза“ и „микориза“ са обяснени в темата „Метаморфози на корена„) Паразитизъм Развиват се върху растения-гостоприемници Промени […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти