Beck 2010. An Introduction to Plant Structure and Development

Beck C.B. 2010. An Introduction to Plant Structure and Development: Plant Anatomy for the Twenty-First Century. Cambridge University Press от google books  

 

Перидерма с лентицел

Перидерма във вдървесинена клонка, в зона с лентицел в снимката: епидерма, корк, фелоген, фелодерма, лещанка, перидерма  

 

Стъбло от Plectranthus nummularius

Стъбло от Plectranthus nummularius с образуван добавъчен корен. Ксилемът в контакт с добавъчния корен е допълнително оцветен в червено. (увеличение 4×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: добавъчен корен, колатерално снопче към […]

 

Стъбло от Pelargonium peltatum

Стъбло със снопчесто устройство от Pelargonium peltatum /Сакъзче/ (увеличение 8×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: сърцевинен паренхим, паренхим на кората, отворено колатерално снопче, склеренхим, епидерма  

 

Стъбло от Parthenocissus quinquefolia

Снопчесто устройство (Aristolochia-тип) на стъбло от Parthenocissus quinquefolia (увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо-кармоизин-азорубин) първичен ксилем, вторичен ксилем, камбий, флоем, склеренхим, отворено колатерално снопче, сърцевинен паренхим, сърцевинен лъч, паренхим на кората, […]

 

Стъбло от Gossypium hirsutum

Първично анатомично устройство на стъбло от Gossypium hirsutum /памук/ (увеличение 80x – Bresser, демо препарат на Bresser) в снимката: сърцевинен паренхим, отворено колатерално снопче, ксилем, флоем, камбий, склеренхим, паренхим на […]

 

Соруси върху лист от Polypodium vulgare

Соруси върху долната повърност на лист от Polypodium vulgare /сладка папрат/ (увеличение 20x, Bresser)  

 

Затворено колатерално проводящо снопче от Zea mays

Затворено колатерално проводящо снопче от стъбло на Zea mays /царевица/ (Увеличение 40×8). в снимката: ксилем, флоем, лизигенна празнина, склеренхим, паренхим, решетеста цев, придружаващи клетки, трахея, проводящ паренхим  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти