Kozhuharova, Nikolova, Zheljazkov & Craker. 1997. Investigation on the Spermoderm of Gypsophila

K.S.Kozhuharova, A.M.Nikolova, V.D.Zheljazkov, L.E.CrakerInvestigation on the Spermoderm of Gypsophila spp. L. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, Vol. 5(1) 1997, p. 85-92. Abstract: Scanning electron microscopy was used to study the ultrastructure of the spermoderm of four perennial Gypsophila species observed in Bulgaria: Gypsophila trichotoma Wend., Gypsophila paniculata L., Gypsophila tekirae Stef. and Gypsophila […]

 

Кожухарова 1983. Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка

Висш Селскостопански Институт „В. Коларов“ – Пловдив Катедра Ботаника Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка (Rosa canina L.) и тяхното използуване. Кунка Стоянова Кожухарова Дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на селскостопанските науки“ Пловдив, 1983. Научен ръководител: проф. к.б.н. М. Попова Официални рецензенти: проф. д.с.н. В.Топалов, ст.н.с. […]

 

Ковачев 1968. Морфология на полена при няколко вида от сем. Amaryllidaceae

Ковачев, Ив.Г. 1968. Морфология на полена при няколко вида от сем. Amaryllidaceae. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив. Агрономически факултет, т. XVII, 185-188. Резюме: Установено е сходство в морфологията на прашеца на два рода (Gethilis и Sternbergia) от сем. Amaryllidaceae. Изключение се явява само Gethilis atra при който килийките в мрежата са по-големи (1.5-3.3 mm). […]

 

Brandt & al. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen, band 2

Brandt W., Gurke M., Kohler F., Pabst G., Schellenberg G. & Vogtherr M. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America. Gera-Untermhaus : Fr. Eugen Kohler. […]

 

Brandt & al. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen, band 1

Brandt W., Gurke M., Kohler F., Pabst G., Schellenberg G. & Vogtherr M. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica, hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius, sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America. Gera-Untermhaus : Fr. Eugen Kohler. […]

 

Левина 1987. Морфология и экология плодов.

Левина Р. 1987. Морфология и экология плодов. „Наука“, Ленинград  

 

Соруси върху лист от Polypodium vulgare

Соруси върху долната повърност на лист от Polypodium vulgare /сладка папрат/ (увеличение 20x, Bresser)  

 

Покълнващи семена от Arabidopsis thaliana

Покълнващи семена от Arabidopsis thaliana /Арабидопсис/ (увеличение 6×10) в снимката: зона на делене, зона на удължаване, зона на кореновите власинки, коренови власинки, семедели, хипокотил, епикотил  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на стъбло на Plectranthus nummularius в зоната на отвореното колатерално проводящо снопче (увеличение 20×10, оцветяване с азорубин, кармоизин) в снимката: ксилем, флоем, камбий, коленхим, паренхим на кората, склеренхим, паренхим на сърцевината  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти