Покълнващи семена от Arabidopsis thaliana

Покълнващи семена от Arabidopsis thaliana /Арабидопсис/ (увеличение 6×10) в снимката: зона на делене, зона на удължаване, зона на кореновите власинки, коренови власинки, семедели, хипокотил, епикотил  

 

Кореноплод на Raphanus sativus

Кореноплод на Raphanus sativus /ряпа/ в снимката: ксилем, флоем, камбий, корк, фелоген, паренхим (увеличение 8×10, оцветяване метиленблау)  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти