Семейство Butomaceae /Водолюбови/

Монотипно семейство с един вид:
Butomus umbellatus /Сенников водолюб/[k]

  • Многогодишно тревисто коренищно водно растение
  • Съцветие: сенник
  • Цветна формула:
    * P3+3 A6+3 G3+3
  • Плод: сборен
  • Разпространен в умерените ширини на Европа и Азия, интродуциран в Северна Америка.
  • Показва родство между двусемеделни (сем. Nymphaeaceae) и едносемеделни (Alismataceae и Hydrocharitaceae)


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти