Семейство Saxifragaceae /Каменоломкови/

 • Разпространение: главно в умерените зони на Северното полукълбо
 • Треви: с последователни прости листа без прилистници
 • Цветна формула:
  ✱ Ca(5-4) Co5-4 A10,8,5 G(2-5)
 • Положението на завръза варира:
 • Представители:
  • род Saxifraga /Каменоломка/: 23 вида в България, от тях 8 са редки и застрашени
   • S. graeca /Гръцка каменоломка/: в Южна България
   • S. stribrnyi /Стрибърниева каменоломка/: рядък вид, по варовити скали в Родопите, Славянка и Пирин
   • S. stolonifera /Столонеста каменоломка/ – интродуциран декоративен вид от Японо-китайската област.
  • Bergenia crassifolia /Зелче/: интродуциран вид от Сибир и Централна Азия
  • Heuchera sanguinea /Кървава хойхера/: интродуциран вид от Мексико
 • Значение: главно декоративни видове; използвани при аранжиране на алпинеуми

(още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 16.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти